Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Важно: ЕАЦЕА изменила своје контакт податке за програмска питања потенцијалним корисницима Програма

Извршна агенција за образовање, аудио-визуалне политике и културу (ЕАЦЕА) ажурирала је своје поштанске адресе и контакт податке везане за програмска питања потенцијалним апликантима и корисницима Програма:

ИЗВРШНА АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, АУДИО-ВИЗУАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И КУЛТУРУ

EACEA –Unit C1 Europe for Citizens
Rue de Spa 2 (SPA2 3/89) B-1000
Brussels – Belgium

За програмска питања везано за Поглавље 1. Европско сећање можете се обратити на адресу:

За програмска питања везана за Поглавље 2. Демократски ангажман и грађанско учешће можете се обратити на следеће адресе:

За програмска питања везана за оперативне грантове можете се обратити на:
EACEA-B3-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu

Напомињемо да корисници програма који имају питања везано за спровођење пројеката и измену одређених активности морају контактирати особу надлежну за свој пројекат која је додељена од стране ЕАЦЕА агенције.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.