Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Нови сајт Владе за лакшу комуникацију са грађанима

Нови сајт Владе лансиран је 6. нoвeмбрa 2018. гoдинe нa aдeси www.srbija.gov.rs.

Како наводи председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, Влада је покренула нови сајт како би олакшала комуникацију са грађанима, будући да је стари сајт био једностран извор информација, са ограниченим могућностима комуникације.

Назив сајта је "У служби грађана", а на насловној страни нису у фокусу премијер, министри или министарства, већ се Влада Србије обраћа грађанима, са истакнутим сервисима и могућностима за двосмерну комуникацију.

Грађани могу директно путем контакт форме упутити питање, коментар, сугестију или било који проблем који је у надлежности Владе, и очекивати одговор у најкраћем року - до 3 дана. Уколико излази из оквира овлашћења Владе, проблем ће бити прослеђен надлежној институцији.

Једна од тeхнoлoшких нoвинa кojoм сe нoви сajт Влaдe мoжe пoхвaлити je и имплeмeнтaциja text-to-speech сoфтвeрa који пружа мoгућнoст читaњa сaдржaja сa сajтa, односно омогућава већу приступачност особама са инвалидитетом.

Брнабић је подсетила на то да се у последње две године ради на креирању и модернизацији новог концепта јавне управе која треба да буде у служби и грађанима и привреди, њихов сервис, а не обрнуто, као што је до сада било.

Она је напоменула да је Влада почела развијање бројних електронских сервиса чији је задатак да олакшају и поједноставе свакодневне потребе свим грађанима.

Нови сајт Владе управо се наслања на тај концепт, идеал двосмерне комуникације, додала је премијерка.

Према њеним речима, на сајту су представљене и информације које могу да буду важне пословној заједници и инвеститорима зато што је сајт Владе прва слика и први утисак странаца о Србији.

Зато су представљене и туристичке атракције Србије, наше културно наслеђе, информације о најважнијим и познатим културним брендовима. Поставили смо добар концепт, који нам даје основу да га у будућности даље развијамо, истакла је Брнабић.

Нову верзију портала премијерка Ана Брнабић представила је у Лисабону на Веб самиту, пред публиком од 15.000 учесника.

Извор: Сајт Владе, Нетокрација

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.