Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

"Европа за грађане и грађанке": Европска комисија објавила је Програмски водич и приоритете за 2020. годину

Обавештавамо све заинтересоване да је Европска комисија објавила Програмски водич и Приоритете за 2020. годину у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“.

Приоритети за 2020. годину у оквиру поглавља „Европско сећање“ су следећи:

  • Цивилно друштво и грађанско учешће у тоталитарним режимима
  • Демократска транзиција и приступање ЕУ
  • Антисемитизам, антиџипсизам, ксенофобија, хомофобија и други облици нетолеранције – лекције за савремени тренутак
  • Комеморација и обележавање значајних историјских догађаја из скорашње европске историје

- 1950. Шуманова декларација

- 1990. Уједињење Немачке и демократска транзиција других земаља у Европи

- 2000. Европска конвенција о људским правима

Приоритетиу фокусу за 2020. годину у оквиру другог поглавља „Демократски ангажман и грађанско учешће" су:

  • Дебата о будућности Европе и евроскептицизму, екстремизму и расизму у Европи
  • Промовисање солидарности као основног концепта
  • Подстицање међукултурног дијалога, међусобног разумевања и борбе против стигматизације миграната и мањинских група

У односу на Водич из 2019. године скрећемо пажњу на следеће промене:

  • Промењени су рокови за подношење пријава

* За поглавље 1 Европско сећање и Меру 2.1. Братимљење градова рок је 4. фебруар 2020. године до 17 часова по бриселском времену.

* За меру 2.2. Мреже градова рок је 3. март 2020. године до 17 часова по бриселском времену

* За меру 2.3. Пројекти организација цивилног друштва рок је 1. септембар 2020. године до 17 часова по бриселском времену.

  • Новина је и да је за Програм Европа за грађане и грађанке одговоран Директорат за правосуђе (Direcotare General for Justice and Consumers – DG Just) уместо Директората за миграције и унутрашња питања (Directorate General for Migration and Home Affaires - DG HOME).
  • Обавештење о резултатима евалуације се одсад налазе на Порталу за финансије и тендере https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search

Програмски водич 2020 за програм „Европа за грађане и грађанке“ можете преузети у наставку:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.