Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Завршене прве јавне консултације о нацрту Закона о родној равноправности

Завршене су on line јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности, које су вођене од стране Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, посредством јавне објаве на сајту надлежног Министарства, као и на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Консултације су трајале у периоду од 7. до 31. децембра 2017. године. Ово су прве, у низу планираних јавних консултација које ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на потпуно транспарентан начин, водити у свим фазама израде тог документа са грађанима и грађанкама, организацијама цивилног друштва и другим заинтересованим субјектима у друштву.

У оквиру наведених консултација на приложеном Обрасцу, своје примедбе, коментаре, предлоге и сугестије Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су доставили: Остоја Рајић из организације „Теслино јединство – проналазачи (попуњена су и достављена два обрасца); Михаило Алић из „Удружење очева“, НИС Нови Сад; Биљана Јањић и Косана Бекер из Удружења грађанки „FemPlatz“; затим Коалиција против дискриминације коју чине: Центар за унапређивање правних студија, Civil Rights Defenders, Gayten-LGBT, „Једнакост“,Лабрис – организација за лезбејска људска права, Мрежа одбора за људска права (CHRISnetwork), Praxis, Удружење студената са хендикепом; Тања Игњатовићиз Аутономног женског центра; и Наташа Окиљ из Сталне конференције градова и општина.

Захваљујемо се свим учесницима јавних консултација и у прилогу достављамо ажуриране примедбе и сугестије на Нацрту закона о родној равноправности који је био предмет јавних консултација.

Нацрт Закона о родној равноправности

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.