Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Заједнички консултативни одбор (JCC): резултати гласања ОЦД

ФОТО: EESC Facebook page

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje oбaвeштaвa зaинтeрeсoвaну jaвнoст дa je зaвршeн прoцeс глaсaњa зa кандидате из реда цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији.

Комисија за избор представника организација цивилног друштва за чланство у Заједничком консултативном одбору донела је 31. јула 2018. године Одлуку о предлогу представника организација цивилног друштва за чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији.

Одлуку можете преузети ОВДЕ.

За 8 кандидата је гласало 154 организације цивилног друштва и они су добили следећи број гласова:

  1. У приоритетној области Владавина права највећи број гласова је добила Соња Стојановић Гајић коју је предложио Београдски центар за безбедносну политику:

Приоритетна област

Владавина права

Име и презиме/Организација

Слободан Мартиновић/Центар за истраживање у политици "Аргумент"

Соња Стојановић Гајић/ Београдски центар за безбедносну политику

Број гласова

5

16


  1. У приоритетној области Социјално-економски развој највећи број гласова је добила Иванка Јовановић коју је предложила Национална организација особа са инвалидитетом Србије:

Приоритетна област

Социјално-економски развој

Име и презиме/Организација

Иванка Јовановић/Национална организација особа са инвалидитетом Србије

Сања Поповић Пантић/ Удружење пословних жена Србије

Сања Дрезгић Остојић/Црвени крст Србије

Дина Ракин/ Европски покрет у Србији

Број гласова

44

2

9

17


3. У приоритетној области Заштита животне средине, пољопривреда и рурални развој највећи број гласова је добио Никола Божић кога су предложили Млади истраживачи Србије:

Приоритетна област

Заштита животне средине, пољопривреда и рурални развој

Име и презиме/Организација

Никола Божић/Млади истраживачи Србије

Звездан Калмар Крнајски Јовић/ Центар за екологију и одрживи развој

Број гласова

51

10


Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом жели да се захвали свим организацијама које су кандидовале своје представнике за чланство у Заједничком консултативном одбору, као и организацијама цивилног друштва које су се одазвале у великом броју и послале свој глас за једног од кандидата.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.