Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Изабрани учесници Регионалне радионице „Connecting Neighbors 2019“

На основу Јавног позива за кандидовање представника организација цивилног друштва, јединицa локалне самоуправе и прeдстaвникa културних, oбрaзoвних и нaучних институциja за учешће на регионалној рaдиoници „Cоnnеcting Nеighbоrs 2019“ у оквиру ЕУ програма “Европа за грађане и грађанке“, Комисија састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом донела је коначну Одлуку о избору учесника на овој регионалној радионици.

С обзиром да у року предвиђеном за подношење приговора на претходну Одлуку Комисије ниједан учесник Јавног позива није изнео примедбе, Комисија је остала при раније извршеном избору и определила се за учешће 10 представника из Републике Србије који долазе из цивилног сектора, локалне самоуправе и образовне институције.

Предстојеће регионална рaдиoница „Cоnnеcting Nеighbоrs 2019“ биће одржана од од 22-24. октoбрa 2019. године у Сарајеву, у организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Уреда за удруге Владе Републике Хрватске, Mинистaрства прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe и ЦeнтраРeпубликe Слoвeниje зa мoбилнoст и eврoпскe прoгрaмe oбрaзoвaњa и oспoсoбљaвaња.

Одлуку Комисије можете преузети у наставку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.