Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Коначна листа рангираних пројеката на тему економског оснаживања жена на селу

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објављује Коначну листу вреднованих и рангираних пројеката по основу јавног конкурса на тему економског оснаживања жена на селу у 2018. години.

Поводом поменутог Јавног конкурса, расписаног 25. јула 2018. године, Министарство саопштава да је након објављивања Листе вреднованих и рангираних пријављених пројеката 28. септембра 2018. године на сајту Министарства, порталу е-Управа и на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, као и на огласној табли Министарства, у предвиђеном року за увид у конкусну документацију, дана 3. октобра 2018. године ово право реализовало једно удружење - Удружење „Етно мрежа“ из Београда. С обзиром да у жалбеном року ниједно од 57 удружења која су својим предлозима пројеката учествовала на Јавном конкурсу није поднело приговор или жалбу на Листу вреднованих и рангираних поднетих пројеката, а у складу са предвиђеним буџетским средствима за 2018. годину, Министарство јавно објављује комисијски утврђену Коначну листу 11 вреднованих и рангираних пројеката изабраних за финансирање у 2018. години.

Позивају се овлашћена лица 11 изабраних удружења да у четвртак, 25. октобра 2018. године, у 11.00 часова, у згради Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности (Београд, Немањина 22-26, велика сала, VI спрат, „А“ крило) приступе церемонији потписивања уговора између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и удружења чији су пројекти одобрени за финансирање или за суфинансирање у 2018. години.

У наставку можете преузети:
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.