Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Коначни резултати: избор екперата/експерткиња за GREVIO

По истеку рока предвиђеног за подношење приговора, Комисија састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Координационог тела за родну равноправност и Министарства спољних послова, објављује коначну Одлуку о предлогу независних експерата/експерткиња за чланство у Групи експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици(Истанбулска конвенција) – GREVIO .

Изабрана кандидаткиња бића предложена за представника Републике Србије у својству члана/чланице Групе експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) – GREVIO о чему ће се одлучивати на 6. састанку Комитета уговорница Истанбулске конвенције планираном за 1. и 2. април 2019. године.

Коначна Одлука и коначна Ранг листа, која је саставни део Одлуке, могу се преузети у наставку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.