Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Ново саопштење EACEA за кориснике Програма „Европа за грађане и грађанке“

Извршна агенција за образовне, аудио-визуалне и културне политике (EACEA) издала је ново саопштење које се тиче немогућности спровођења пројеката и испуњења уговорних обавеза, услед ширења COVID-19.

У случају да је спровођење пројекта онемогућено услед ширења COVID-19, корисници као први корак морају обавестити EACEA е-мејлом на адресу одговорне особе за њихов пројекат или на општи мејл по појединим поглављима и мерама и детаљно описати проблем и његов утицај на имплементацију самог пројекта.

Такође, у саопштењу се наводи да ће трошкови путовања или смештаја за појединце који су услед новонастале ситуације спречени да присуствују планираном догађају, а који се не могу отказати или рефундирати из других извора бити прихватљиви, уз подношење одговарајуће пратеће документације.

У случају да је немогуће испуњавање уговорних обавеза - на пример због недоступности запослених на пројекту, немогућности обављања посла у зони погођеној вирусом или било којег другог случаја који се може сматрати вишом силом, EACEA може прихватити неке заменске активности или померање рока за њихово извршење. И у овом случају је такође неопходно послати званичан захтев Извршној агенцији за измену уговора.

Корисници Програма се такође позивају да прикупе и чувају релевантну документацију која ће им можда бити потребна у каснијој фази да би се доказала/оправдала свака донесена одлука која има утицаја на спровођење пројекта (нарочито ако је реч о правдању одређених трошкова).

Више информација и саопштење можете видети на следећој адреси: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-eacea_en 

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.