Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одржан састанак Програмског комитета за програм „Европа за грађане и грађанке”

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом учествовала је прошле недеље на годишњем састанку Програмског комитета Програма Европа за грађане и грађанке. На састанку, одржаном 20. септембра у Бриселу, представници држава учесница Програма имали су прилике да се упознају са досадашњим резултатима Програма и плановима за наредну годину. Састанку су присуствовали представници Генералног директората за миграције и унутрашње послове, који је надлежан за Програм и представници Извршне агенције за образовне, аудио-визуелне и културне политике која је задужена за спровођење Програма.

Кључне теме састанка биле су рaдни прoгрaм зa 2020. гoдину и приоритети за 2020. годину, пoстигнути рeзултaти у 2018. гoдини као и резултати прва два позива у 2019. години. На састанку је дискутовано о наредним корацима у вези са припремама за нову финансијску перспективу 2021-2027 када ће Програм „Европа за грађане и грађанке“ бити спојен са другим постојећим програмима у један нови програм „Грађани, једнакост, права и вредности“ који ће бити пре свега подршка организацијама цивилног друштва и њиховим активностима.

На састанку су представници Европске комисије известили о најзначајнијим постигнућима велике конференције која је одржана у марту у Бриселу под називом „Историја дефинише будућност“, као и о доприносу самог Програма у вези са изборима за Европски парламент који су одржани раније ове године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.