Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Партнерство за отворену управу: консултативни састанак са ОЦД поводом израде АП 2018-2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, организовало је 13. априла 2018. године консултативни састанак са организацијама цивилног друштва у оквиру процеса израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

Ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса на самом почетку израде Акционог плана, Министарство и Канцеларија позвали су све заинтересоване организације цивилног друштва да учествују на консултативном састанку и на тај начин допринесу дефинисању приоритета и обавеза које ће бити укључене у планирани документ.

На састанку је учествовало близу 50 представника организација цивилног друштва и чланова Посебне међуминистарске радне групе надлежне за припрему новог Акционог плана, који су кроз групни рад дефинисали предлоге обавеза у 6 области: учешће грађана, приступ информацијама, отворени подаци, интегритет власти, фискална транспарентност и јавне услуге.

Поред састанка, организације цивилног друштва могле су своје предлоге обавеза доставити и електронским путем Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

О свим предлозима, како оним сачињеним на консултативном састанку, тако и оним достављеним електронским путем, изјасниће се Посебна међуминистарска радна група.

Извештај са консултативног састанка можете преузети овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.