Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Презентован рад Канцеларије и Програм "Европа за грађане и грађанке" у Нишу

У просторијама ЕУ инфо кутка у Нишу, 29. октобра 2018. године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом представила је свој рад и наставила са промоцијом Програма „Европа за грађане и грађанке“, за који је национална контакт тачка у Републици Србији.

У првом делу презентације, Данило Родић из Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва представио је резултате досадашњег рада Канцеларије, облике подршке које Канцеларија пружа органима јавне управе и организацијама цивилног друштва у правцу унапређења њихове међусобне сарадње, као и планиране активности Канцеларије за наредни период. Учесницима је посебно наглашена важност међусекторске сарадње, предности које она доноси, нарочито у процесу доношења прописа, и указано на важне новине у правном оквиру које представљају полазну основу за унапређење грађанске партиципације, а тиме и партиципације организација цивилног друштва, у процесима одлучивања.

Сања Атанасковић Опачић, руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције, представила је основне карактеристике, циљеве и приоритете ЕУ Програма „Европа за грађане и грађанке“, као и критеријуме за избор пројеката, рокове за пријаве и друге корисне информације за потенцијалне учеснике. Овом приликом, представљени су и резултати петогодишњег учешћа Републике Србије у овом програму Европске уније, остварени у периоду 2013-2017 године, а учесници су могли и да виде кратак видео спот о спровођењу овог програма у нашој земљи.

У врло активној дискусији посебно је разматрано питање могућности за партиципацију младих у друштвеном и политичком животу, али и питање начина и њихове мотивисаности за активан грађански ангажман.

Презентацији је присуствовало око 40 представника организација цивилног друштва, локалних самоуправа и ученика средњих школа.

Више о Програму "Европа за грађане и грађанке" можете наћи ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.