Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма

Документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма усвојен је на седници Владе Републике Србије 31.5.2018. године. Овај документ је резултат интензивног рада и сарадње између надлежних органа Републике Србије и представника приватног сектора (финансијског и нефинансијског). Укупно 154 представника државног и приватног сектора прикупљало је податке у складу са методологијом Светске банке, који указују на ризике од прања новца и финансирања тероризма. Координатор процеса била је Јелена Пантелић из Управе за спречавање прања новца Министарства финансија, а рад се одвијао кроз пет радних група – процена претњи; процена рањивости система; процена рањивости финансијског система; процена рањивости нефинансијског система и процена ризика од финансирања тероризма. Правилно сагледавање ризика од велике је важности за државу, пошто доприноси адекватној расподели ресурса и усмеравању пажње на кључне ризике.

Свеобухватни ризик од прања новца је процењен као „средњи“ и резултат је процене претњи од прања новца, са једне стране и националне рањивости од прања новца, са друге стране. На основу анализе претходних кривичних дела, прегледа претњи по секторима и прекограничних претњи, свеукупна процена претњи од прања новца је процењена као „средња“ са тенденцијом „без промене“. На основу анализе способности државе да се одбрани од прања новца и анализе секторске рањивости, национална рањивост од прања новца је процењена као „средња“.

Проценом укупних параметара и статистичких података на основу којих су процењивани критеријуми „претња од тероризма”, „претња од финансирања тероризма” и „рањивост од финансирања тероризма” процена је да је „ризик од финансирања тероризма“ у Републици Србији „средњи“.

На основу налаза процене ризика направљен је Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма, који је објављен у Службеном гласнику бр. 55/18 16.7.2018. године.

Процена ризика - сажетак

Акциони план

Подсећамо, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Управа је објавила публикацију Ризици од злоупотребе непрофитног сектора у сврху финансирања тероризма, намењену првенствено непрофитном сектору, али и широј јавности ради упознавања са међународним стандардима и феноменом финансирања тероризма преко непрофитних организација.

Извор: Управа за спречавање прања новца

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.