Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Седми састанак Заједничког консултативног одбора цивилног друштва ЕУ-Србија

Европски економски и социјални комитет (ЕЕСK) и Србија одржали су 23. октобра 2018. године 7. састанак Заједничког консултативног одбора за цивилно друштво (JCC) у Београду. Ова платформа цивилног друштва између ЕЕСK и цивилног друштва у Србији успостављена је у оквиру институционалног оквира Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије (ССП) како би организације цивилног друштва са обе стране могле пратити преговоре о приступању земље. Такође, ово је платформа за дискусију о питањима од заједничког интереса и информисање шире јавности о изазовима који су пред нама у току предприступног периода. Поред тренутног стања у односима између ЕУ и Србије и процесу придруживања, главна тема седмог састанка ЗКО била је: Смањење неједнакости и промоција једнаких могућности у социјалној политици и запошљавању и омогућавање грађанског простора и преглед стања цивилног друштва у Србија. Заједничка декларација ЗКО усвојена је након састанка.

Заједничка декларација

Заједнички извештај Простор за цивилно друштво у ЕУ и Србији

Извештај Смањење неједнакости у ЕУ

Извештај Смањење неједнакости у Србији

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.