Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Ускоро Календар конкурса органа јавне управе за ОЦД

Од ове године, Канцеларија почиње са израдом Календара планираних конкурса који обухвата сва три нивоа власти (републички, покрајински и локални), а који су намењени финансирању програма и пројеката организација цивилног друштва.

Нова Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 16/2018), уводи важне новине у правцу повећања транспарентности процеса доделе средстава организацијама цивилног друштва из буџета, почев од фазе њиховог планирања, и то увођењем обавезе објављивања годишњег плана расписивања јавних конкурса најкасније до 31. јануара и достављања информација Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, која затим објављује Календар јавних конкурса свих надлежних органа на својој интернет страници. Обавеза достављања информација о планираним конкурсима за ОЦД односи се како на органе државне и покрајинске управе, тако и на јединице локалне самоуправе.

Канцеларије је уз подршку UNDP пројекта "Отворени подаци - отворене могућности" израдила електронску апликацију за прикупљање података о планираним конкурсима, и тренутно је у фази прикупљања података од органа јавне управе.

По завршетку прикупљања података, они ће бити доступни јавности у машински читљивом формату. Такође, планиран је и изазов отворених података који ће омогућити бољи приказ, претрагу по различитим критеријумима (област конкурса, надлежни орган, рокови и сл.) и визуализацију конкурса.

Машински читљив формат објављених докумената омогућава даљу обраду садржаних података у аналитичке сврхе, како за потребе израде годишњих извештаја о финансирању ОЦД из буџета Канцеларије, тако и за потребе шире заинтересоване јавности.

Календар ће допринети подизању нивоа транспарентности у финансирању ОЦД из буџетских средстава, као и концентрацији свих конкурса органа јавне управе на једном месту. У складу са тим, очекује се да реализација Календара учини процес финансирања ОЦД битно транспарентнијим, све конкурсе и податке везане за њих лакше доступним заинтересованој јавности и да подигне капацитете електронске управе у Србији.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.