Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Цивилно друштво као партнер у остваривању Циљева одрживог развоја на локалу

На иницијативу Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, др Славице Ђукић Дејановић, и у партнерству са Сталном коференцијом градова и општина и пројекатом немачке развојне сарадње “Реформа јавних финансија – финансирање Агенде 2030“ који имплементира ГИЗ, у претходном периоду организоване су два регионална скупа под називом „Локализација циљева одрживог развоја - остварење Агенде 2030“.

Догађаји који су одржани 25. септембра 2019. године у Нишу и 1. октобра 2019. године у Крагујевцу имали су за циљ приближавање циљева одрживог развоја локалним самоуправама, представљање досадашњих резултата Републике Србије у њиховом достизању и мотивисање локалних заједница у правцу већег ангажовања на њиховом остваривању.

Поред представника града-домаћина, Сталне конференције градова и општина и ГИЗ пројекта, у уводним обраћањима министарка Ђукић Дејановић одржала је кратку презентацију о Агенди 2030, активностима Републике Србије које су реализоване, као и наредним корацима које Влада и њен кабинет планирају. Ђукић-Дејановић је истакла да Влада подједнаку важност даје свим циљевима који су дефинисани Агендом 2030 и позвала локалне самоуправе да се активно укључе у њихово достизање.

У радном делу конференција, Милена Радомировић из Сталне конференције градова и општина говорила је о повезивању циљева одрживог развоја са локалним стратегијама и планским документима, Драгана Ђоковић – Папић је испред Републичког завода за статистику представила праћење индикатора циљева одрживог развоја на нивоу јединица локалне самоуправе, док је Данило Родић из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом говорио о важности сарадње и укључивања цивилног друштва у свим процесима везаним за достизање циљева одрживог развоја.

Родић је указао да сарадња са цивилним друштвом не представља само обавезу према новом правном оквиру који подстиче веће учешће јавности у припреми прописа и јавних политика, већ да је у питању реална потреба која произилази из чињенице да цивилно друштво окупља и рефлектује ставове и интересе грађана. „Поред јасног препознавања међусекторске сарадње кроз циљ 16. Мир, правда и јаке институције и циљ 17. Партнерства за циљеве, цивилно друштво је својим активнизмом присутно и у преосталим циљевима, уз велики потенцијал који може да понуди као партнер држави, пре свега у виду екпертизе и директне комуникације са грађанима“, рекао је Родић. У оквиру презентације Канцеларије предочени су механизми за сарадњу два сектора и укључивање цивилног друштва у процесе одлучивања, а локалним самоуправама понуђени различити видови подршке Канцеларије како би унапредили комуникацију и односе са цивилним друштвом у својим срединама.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.