Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позива представнике државних органа, организација цивилног друштва, привредног сектора, стручњаке у овој области и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о Нацрту закона о социјалном предузетништву која ће се спроводити у периоду од 2. до 23. новембра 2018. године.

Текст Нацрта закона биће представљен на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о социјалном предузетништву”, који ће се у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржати према следећем распореду:

  • Крагујевац, 13. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 10/1V;
  • Нови Сад, 14. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Народног фронта бр.10;
  • Београд, 16. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Ресавска бр. 13-15;
  • Ниш, 19. новембар 2018. године, у периоду од 11,00 до 12,30 часова, ул. Добричка бр. 2;
  • Нови Пазар, 20. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Стевана Немање бб (Зграда културног центра на I спрату).
Поред учешћа на поменутим округлим столовима, предлози, сугестије и коментари могу се током трајања јавне расправе доставити и путем електронске поште, на прописаном обрасцу, на адресу rad.zaposljavanje@minrzs.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о социјалном предузетништву”.

По окончању јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.

У наставку можете преузети:

У истом периоду, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводиће јавну расправу и о Нацрту закона о агенцијском запошљавању, за коју је јавни позив са потребним информацијама доступан ОВДЕ.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.