Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Јавни позив за достављање прилога за потребе израде Добровољног националног извештаја о примени Агенде 2030.

FOTO: activist post.com

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику позивају организације цивилног друштва да доставе своје прилоге за потребе израде Добровољног националног извештаја о примени Агенде 2030 (ДНИ).

Са истеком периода у којем су развојне политике на светском нивоу биле усмерене на Миленијумске циљеве развоја, УН су развиле нову глобалну развојну Агенду (Агенда 2030) која се темељи на три основна стуба: искоренити сиромаштво, заштитити планету, обезбедити просперитет за све. Агенда 2030 УН за одрживи развој на глобалном нивоу представља кључни механизам за праћење резултата за испуњавање договорених обавеза. Нова развојна Агенда усвојена је 25. септембра 2015. године и обухвата 17 Циљева одрживог развоја (ЦОР) са 169 подциљева (таргета) и 232 индикатора од којих се неколико појављује у више у једног циља.

У септембру 2015. године Србија се, заједно са 192 државе чланице Уједињених нација (УН), обавезала на спровођење и извештавање у вези са Агендом Уједињених нација за одрживи развој до 2030. године. С тим у вези, Република Србија представиће свој Први добровољни национални извештај на Форуму високог нивоа о одрживом развоју, који се одржава у јулу ове године под окриљем ,,ECOSOC.’’

Једна од основних специфичности Агенде 2030 јесте да процес спровођења ЦОР буде пре свега партиципативан и инклузиван. Важно је напоменути да успешно остваривање задатака из Агенде 2030 изискује посвећеност целокупног друштва укључујући, између осталог, и Владу, јединице локалне самоуправе, академију, цивилни сектор и приватни сектор како нико не би био остављен иза колоне - ,,leave no one behind".

У вези са претходним, позивају се организације цивилног друштва да кроз одговоре на припремљени упитник дају свој допринос и заједно са кључним актерима из јавног и приватног сектора, као и са представницима међународне заједнице, учествују у креирању ДНИ и да својим знањем и искуствима допринесу препознавању најбољих пракси, али и проблема са којима се држава тренутно суочава при спровођењу ЦОР.

Циљ упитника, који садржи сет питања везаних за спровођење Агенде 2030 у Републици Србији, је идентификовање и интегрисање ставова организација цивилног друштва које у свом функционисању примењују принципе ЦОР или на неки начин доприносе спровођењу Агенде 2030.

Попуњене упитнике са евентуалним пропратним материјалима потребно је доставити на и-мејл адресу jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до 25. априла 2019. године.

За више информација o спровођењу Агенде 2030 у Србији посетите сајт http://www.ciljeviodrzivograzvoja.net/

У наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.