Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Јавни позив ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе након 2021. године: Резултати

Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије обавештава подносиоце пријава и осталу заинтересовану јавност о резултатима Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године.

На основу извршеног вредновања пристиглих пријава на Јавни позив Комисија је утврдила Листу поднетих пријава и Листу изабраних организација цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године.

Подносиоци пријава могу остварити увид у поднете пријаве и осталу документацију, укључујући и подношење захтева за достављање наведене документације електронским путем, у року од три дана од дана објављивања ових резултата, док се приговор може изјавити в.д. директору Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом у року од осам дана од дана њиховог објављивања.

У случају потребе за додатним информацијама можете се обратити Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, телефоном на 011/311-38-59 или електронски на адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs .

У наставку можете преузмите:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.