Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Oдржaн сaстaнaк сa прeдстaвницимa Кoмисиje зa изрaду Грaђaнскoг зaкoникa

На иницијативу Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, а у сарадњи са Грaђaнским инициjaтивaма и Tрaг фoндaциjом, 11. јула 2016. гoдинe у згради „Удружења правника Србије“ у Крунској улици, у Београду, oргaнизoвaна је седница Комисије за израду Грађанског законика, на којој су представљени ставови, сугестије и предлози цивилног сектора у вези са одрeдбама нaцртa Грaђaнскoг зaкoникa кoje сe oднoсe нa статус удружeњa, зaдужбине и фoндaциje.

Састанку су поред представника Канцеларије, Грађанских иницијатива и Траг фондације, присуствовали и чланови Комисије: проф. др Миодраг Орлић, проф. др Олга Цвејић-Јанчић, Ђурђе Нинковић - адвокат, проф. др Драгор Хибер и Ратомир Слијепчевић - секретар Комисије.

На самом почетку састанка наглашено је да нацрт Законика представља радни текст који је, и поред тога што је јавна расправа окончана 1. јула 2016. године, још увек у изради и подложан изменама и допунама, те да су сугестије и предлози добро дошли. Процењује се да би се усвајање овог законика могло очекивати у наредном мандату Владе.

Основна начела и принципи којима су се руководили чланови Комисије за израду Законика, били су начело правичности и равноправности.

Наглашено је да су одредбе које се односе на област непрофитног права (удружења, задужбине и фондације) општег карактера и да има места усаглашавању истих са посебним законима који регулишу овај део правног поретка Републике Србије, као што су Закон о удружењима, Закон о задужбинама и фондацијама.

Такође, члановима Комисије је достављена Анализа која је израђена за потребе TACSO Ресурс центра Грађанских иницијатива од стране проф.др Драгана Голубовића (сталног члана Савета експерата за непрофитно право Савета Европе, члана Радне групе за израду Закона о удружењима и члана Радне групе за израду Закона о задужбинама и фондацијама) која се односи на одредбе Законика о правном положају удружења, задужбина и фондација. ИницијативуТраг фондације и Грађанских иницијатива за измену одредаба нацрта Законика које се односе на статус удружења, задужбина и фондација, потписало је 247 организација цивилног друштва из 57 градова, након чега је предата Министарству правде Владе Републике Србије, 1. јула 2016. године.

Састанак је завршен закључком да се, након што се чланови Комисије упознају са садржајем Анализе и предлозима за измену, одржи састанак почетком октобра ове године, на којем би се детаљније расправљало о сваком појединачном члану Законика који се односи на уређење правног положаја удружења, задужбина и фондација.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.