Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2018.

Министарство културе и информисања расписује конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2018. години.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2018. години:

Програми ЕУ:

  • Креативна Европа - потпрограм „Култура“
  • Програми прекограничне сарадње (ИПА)
  • Дунавски програм транснационалне сарадње
  • Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње
  • УНЕСКО
  • Централнo-европска инцијатива (ЦЕИ)
  • Европска културна фондација
  • други међународни фондови из области културе и уметности.

Циљ конкурса је системска подршка развоју међународне сарадње културног сектора кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова.

На овај начин примењују се европски и међународни стандарди и обезбеђују услови за квалитетно спровођење пројеката од стране апликаната, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и подстицање развоја система културе.

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству у периоду од 25. јануара до 29. јуна 2018. године.

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето најкасније до 28. августа 2018. године.

Резултати конкурса биће обjављени и на званичној интернет страни Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs).

Пријаве са свом потребном документацијом достављају се у једном примерку поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11000 Београд

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком:

Конкурс за за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2018. години“ и електронским путем, на адресу: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs или на телефон: 011 30 32 113.

Све потребне информације и формуларе можете преузети овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.