Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за доделу средстава ОЦД за пројекте у области борбе против корупције

Агенција за борбу против корупције данас је расписала девети по реду јавни конкурсза доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројеката у области борбе против корупције. Конкурс има за циљ да подржи развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада јединица локалних самоуправа. Од организација цивилног друштва се очекује да обезбеде помоћ у изради локалног антикорупцијског плана (ЛАП) и формирању тела за праћење његовог спровођења, у складу сa Моделом Агенције, за пет јединица локалних самоуправа у Србији које нису отпочеле процес израде ових докумената у моменту објављивања конкурса.

Укупан износ средстава која се додељују ради реализације пројеката је 8.500.000,00 динара и биће додељена у једнаким износима од по 1.700.000,00 динара за спровођење пет пројеката.

Детаљније информације о конкурсу можете видети у Упутству за конкурисање а рок за доставу предлога пројеката је 30. мај 2018. године.

Све потребне информације можете преузети ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.