Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурси Амбасаде Краљевине Холандије за цивилно друштво у Србији

Амбасада Краљевине Холандије објавила је два конкурса за које могу аплицирати организације цивилног друштва из Србије. Пројектне предлоге можете слати током целе године.

Фонд за људска права - инструмент путем кога амбасада подржава активности локалних организација цивилног друштва које се баве заштитом и промоцијом људских права. Подржавају се пројекти који доприносе примени људских права за коју се држава обавезала, или дијалог о људским правима у земљи. Приликом доделе средстава, посебна пажња се поклања озбиљности ситуације у области људских права у односу на приоритете људских права Холандије као и ефективности предложених активности. 

Више информација и контакт за сва питања можете наћи овде.

МАТРА - Фонд за регионално партнерство Холандије - у оквиру овог програма постоји неколико инструмената, док сваки од њих има за циљ да унапреди однос између влада и грађана на различите начине, у овкиру четири главне теме: 1) подршка демократском развоју, 2) организације цивилног друштва, 3) промоција владавине права и 4) поуздане институције.
У оквиру МАТРА програма пружа се директна подршка пројектима локалних организација цивилног друштва како би се промовисао конструктивни дијалог између влада и цивилног друштва кроз мале пројекте засноване на потребама локалне заједнице. Главне области подршке су правни оквир и правда, добра управа (јавна управа, јавни ред и полиција).

Више информација и контакт за питања можете наћи овде.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.