Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс Амбасаде Републике Бугарске

Министарство иностраних послова Републике Бугарске преко Амбасаде Републике Бугарске у Београду објављује процедуру за прихватање и одабир предлога за пројекте у оквиру званичне развојне помоћи Републике Бугарске.

Приоритетна подручја и смернице за реализацију пројеката на територији Републике Србије су:

  • Јачање административних капацитета у циљу јачања владавине права и демократије;
  • Заштита људских права, са фокусом на права детета и права мањина, заштиту културне разноликости и етничке толеранције;
  •  Повезаност - мала и средња предузећа, предузетништво, отварање нових радних места за младе, културна размена;
  • Заштита животне средине.

Више информација: https://www.mfa.bg/en/embassies/serbia/news/21073

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.