Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Позив за подношење пројектиних идеја за средства из Зеленог климатског фонда

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са Програмом Уједињених нација за животну средину (UNEnvironment - UNEP), позива све заинтересоване стране да доставе пројектне идеје од значаја за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште и прилагођавање на измењене климатске услове на националном нивоу за чију реализацију су потребна средства Зеленог климатског фонда (ЗКФ).

Достављене пројектне идеје морају бити:

  • У складу са националним приоритетима - секторским политикама и законодавством;
  • Једино оствариве уз финансијску помоћ ЗКФ-а - не могу да остваре финансијску помоћ из других извора или су је делимично остварили/у поступку су остваривањ, а неопходна су средства ЗКФ-а за њихову потпуну реализацију.

Изабране пројектне идеје биће саставни део Националног програма приоритета за финансирање из ЗКФ-а. који је до сада препознао као приоритетне области:

  • Повећање енергетске ефикасности у зградарству;
  • Одрживу мобилност, са посебним фокусом на промовисање коришћења електричних и хибридних возила и развој мреже станица за пуњење из обновљивих извора енергије; и
  • Прилагођавање сектора пољопривреде на измењене климатске услове, уважавајући потенцијале шума и водних ресурса.
Право да учествују у јавном позиву имају све заинтересоване стране, укључујући министарства, локалне самоуправе, државне институције, јавна предузећа, као и приватне компаније и невладине организације.

Крајњи рок за достављање пројектних идеја је петак, 16. август 2019. године до 15.30 часова.

За додатна објашњења и информације које се односе на овај јавни позив заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: serbia-gcfeam@minpolj.gov.rs закључно са 16. августом 2019. године, до 15.30 часова.

Детаље позива можете наћи на интернет презентацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.