Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

НАЈАВА: Финалне консултације поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва окупљеним у Посебну међуминистарску радну групу, припремило је радну верзију Нацрта акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

У досадашњем току процеса израде Акционог плана одржана су три консултативна састанка са заинтересованом јавношћу, у априлу у Београду и у октобру у Нишу и Шапцу, на којима су учесници износили предлоге обавеза које треба уврстити у нови Акциони план и дискутовали о обавезама које су предложили чланови Посебне међуминистарске радне групе.

У складу са обавезама које произилазе из учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, као и ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих стана, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом најављују финалне консултације у процесу израде овог документа које ће бити спроведене у периоду од 27. новембра до 11. децембра 2018. године.

У циљу благовремене припреме за учешће у консултацијама у наставку можете преузети и упознати се са припремљеном радном верзијом Нацрта акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом ће, у складу са наведеним роковима, објавити јавни позив за учешће у консултацијама са детаљним информацијама о времену и месту одржавања консултативних састанака и другим начинима за достављање коментара.

За све додатне информације можете се обратити Драгани Брајовић из Министарства државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs или путем телефона на 011/26-46-964, односно Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs или путем телефона на број 011/311-38-59.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.