Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за експерте у области административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу

Стална конференција градова и општина (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији. Њена улога је да у демократском политичком окружењу, подржи локалне власти у њиховим напорима да изграде свој правни, финансијски и функционални капацитет, као и да реше значајне проблеме са којима се суочавају.

Пројекат „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“ има за циљ јачање капацитета локалне самоуправе да управља ресурсима и подиже квалитет услуга које пружа грађанима уз поштовање принципа добре управе. Пројекат се реализује у периоду од 1.11.2017. године до 30.11.2019. године, спроводи га Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (у даљем тексту СКГО) уз финансијску подршку немачке развојне сарадње у оквиру ГИЗ пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији“.

Специфични циљеви пројекта су:

  • Јединице локалне самоуправе кроз развој Индекса добре управе имају на располагању операционализоване показатеље добре управе и алат за учење;
  • Административна ефикасност и делотворност су унапређене у најмање 15 јединица локалне самоуправе кроз спровођење пакета подршке локалним самоуправама.

Након успешно реализованог првог циља/компоненте пројекта и развоја Индекса добре управе на локалном нивоу, у току је припрема јавног позива за градове, општине и градске општине за пакете подршке у области унапређења административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу. За реализацију ове фазе пакета подршке предвиђено је да се за сваку од укупно 10 локалних самоуправа реализује између 60 и 90 експертских дана у зависности од обима посла, капацитета локалних самоуправа и слично.

Овим путем СКГО расписује јавни конкурс за експерте који ће бити ангажовани на реализацији пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности у 10 градова, општина и градских општина укупно, у периоду од 15. октобра 2018. године, до 30. јуна 2019. године.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити за више експертских позиција и у зависности од резултата остварених на конкурсу, могу бити ангажовани на више експертских позиција у једној или више локалних самоуправа.

За сваку локалну самоуправу, СКГО ће изабрати најмање два експерта у области административне ефикасности и делотворности који ће реализовати активности, у сарадњи са запосленима/представницима општина и градова, предвиђене пакетом подршке и прилагођеним потребама и приоритетима ЈЛС.

ОПИС ПОСЛА ЗА ЕКСПЕРТЕ У ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 1.

ИЗРАДА (ПОЧЕТНЕ/ЗАВРШНЕ) ПРОЦЕНЕ КАПАЦИТЕТА И УСВАЈАЊЕ ИНТЕРНИХ ПРОЦЕДУРА ЗА ЕФИКАСНИЈИ РАД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 2.

УНАПРЕЂЕН РАД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КРОЗ ДОСЛЕДНУ И ПУНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ И УРЕДБЕ О ПРИБАВЉАЊУ И УСТУПАЊУ ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА (еЗУП)

ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 3.

ИТ СТРУЧЊАК

ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 4.

ПОДРШКА УСПОСТАВЉАЊУ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА И ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈИ ПОСЛОВА

Заинтересовани кандидати могу послати своје пријаве, са биографијом на СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ. Такође, кандидати треба да наведу контакте 3 препорука.

У пријави је потребно назначити за коју позицију/е се кандидат пријављује.

Биографију са листом препорука послати на адресу:

Стална конференција градова и општина, Македонска 22, 11000 Београд или на е-маил: marija.lukic@skgo.org, са назнаком: експерт у области административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу.

Рок за пријаву кандидата је 28. септембар 2018. године (до краја дана).

СКГО поштује родну равноправност и гарантује једнаке могућности при запошљавању.

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.

Више информација доступно је на линку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.