Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив локалним самоуправама за израду локалног акционог плана Партнерства за отворену управу

Конзорцијум организација цивилног друштва предвођен Грађанским иницијативама, који чине још и Транспарентност Србија, Едукациони центар, Асоцијација онлајн медија, Народни парламент и Медија реформ центар, позивају заинтересоване јединице локалне самоуправе да се пријаве на јавни позив за учешће у изради локалних Акционих планова Партнерства за отворену управу за период 2019-2020. године.

Република Србија приступила је међународној мултиратералној иницијативи Партнерство за отворену управу 2012. године и на тај начин изразила намеру у правцу изградње управе засноване на општим принципима „добре владавине“ и „отворене управе“ кроз обезбеђивање пуне имплементације општеприхваћених принципа владавине права и правне сигурности, јавности, одговорности, економичности и ефикасности. Влада Републике Србије прихватила је принципе и начела отворене управе који су изражени у Декларацији Партнерства за отворену управу и у складу са обавезама које произилазе из учешћа у овој иницијативи, до сада су усвојена и имплементирана два акциона плана, за период 2014-2015. године и 2016-2017. године, док је недавно усвојен и трећи акциони план за период 2018-2020. године.

Партнерство за отворену управу је 2016. године одлучило да прошири своје активности и на локални ниво власти имајући у виду да је реч о нивоу власти који је најближи грађанима, те да се највећи део владиних одлука спроводи на локалном нивоу. Осим тога, локални ниво власти има потенцијал да брже одговара на потребе грађана, флексибилнији је и мање бирократски оптерећен него органи управе на националном нивоу. Иницијативе које имају за циљ повећање отворености и транспарентности свих нивоа власти, на локалном нивоу потенцијално генеришу већи утицај, поседују већу видљивост и једноставнији су за мониторинг и праћење.

Саставни део пројекта подршке заједничкој изради Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији, који спроводи поменути конзорцијум организација цивилног друштва уз подршку Trust Fond-а Партнерства за отворену управу,чини и подршка изради локалних акционих планова за имплементацију ове међународне иницијативе.

Заинтересоване локалне самоуправе могу послати своју пријаву за израду локалног акционог плана Партнерства за отворену управу Грађанским иницијативама на електронску адресу civin@gradjanske.org, закључно са 18. јануаром 2019. године.

Процес подршке локалним самоуправама у изради локалних акционих планова Партнерства за отворену управу спроводиће се у координацији са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

Додатне информације и контакт: Иван Грујић 060-3624017.

Детаљније информације о самом позиву доступне су на интернет страници Партнерства за отворену управу у Републици Србији, док се пријавни формулар може преузети у наставку.

Формулар за пријаве

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.