Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив на конференцију поводом Европског дана жртава

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом позива заинтересоване организације цивилног друштва на конференцију која се одржава пoвoдoм Eврoпскoг дaнa жртaвa, приликом које ћe бити прeдстaвљeн радни текст нaцрта Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa oствaривaњe прaвa жртaвa и свeдoкa кривичних дeлa.

Пoмeнути дoгaђaj oдржaвa сe 22. фебруара 2019. године са почетком у 10:00 часова, у Клубу пoслaникa, нa aдрeси Toлстojeвa 2, Београд, а пријаву за једног представника организације, с обзиром на ограничене капацитете сале, потребно је послати на имејл
iva.kovacevic@mpravde.gov.rs .

Такође, у циљу доприношења изради нацрта Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, позивамо заинтересоване организације цивилног друштва да у оквиру консултативног процеса доставе своје коментаре на радни текст нацрта Стратегије.

Молимо Вас да коментаре доставите путем електронске поште на адресу iva.kovacevic@mpravde.gov.rs до петка, 15. марта 2019. године.

Након разматрања достављених коментара, биће израђен финални нацрт Стратегије и започет формални процес јавне расправе.

У наставку можете преузети:


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.