Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Консултације: Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23

Министарство правде објавило је први Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, који је припремила Преговарачка група за ово поглавље.

У циљу формулисања текста радне верзије Акционог плана за Поглавље 23, нарочито се имало у виду да измене на прави начин рефлектују прелазна мерила, уважавају оцене испуњености активности које је дао Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23, достављене прилоге од стране одговорних субјеката наведених у Акционом плану за Поглавље 23, као и уoчeне тeшкoће у реализацији и праћењу спровођења реализације активности.

Надлежно министарство позива све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Први нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 доставите најкасније до 8. фебруара 2019. године на адресу iva.kovacevic@mpravde.gov.rs

Министарство правде ће након разматрања достављених коментара и предлога, објавити извештај о достављеним предлозима и сугестијама пристиглим током консултација.

Поред електронског достављања коментара, Министарство правде најавило је одржавање округлих столова у оквиру процеса ревизије поменутог акционог плана, а први такав скуп одржаће ће се 6. фебруара 2019. године у Београду (хотел Метропол, Булевар Краља Александра 69).

Позивају се заинтересоване организације цивилног друштва да пријаве по једног представника за учешће на скупу, путем адресе iva.kovacevic@mpravde.gov.rs

Први Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 можете наћи на интернет страници Министарства правде.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.