Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Нови циклус консултација о Радном тексту Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019-2025. године

У оквиру наставка процеса израде Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, Министарство правде позива заинтересоване организације цивилног друштва да у оквиру новог циклуса консултативног процеса доставe своје коментаре на нови радни текст нацрта Стратегије, као и на радни текст нацрта Акционог плана за прве три године спровођења Стратегије.

Коментаре можете доставити путем електронске поште на адресу iva.kovacevic@mpravde.gov.rs до уторка, 2. јула 2019. године.

Поред тога, Министарство упућује позив за конференцију на којој ће бити представљен радни текст нацрта Акционог плана за прве три године спровођења Националне стратегије, која ће бити одржана у четвртак, 27. јуна 2019. године, у Клубу посланика, на адреси Толстојева 2.

Организације цивилног друштва могу пријавити највише по једног представника на адресу iva.kovacevic@mpravde.gov.rs , до петка, 21. јуна 2019. године.

Након разматрања достављених коментара, биће израђен финални нацрт Стратегије и започет формални процес јавне расправе.

У наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.