Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона политичким странкама

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама и дају предлоге, сугестије и коментаре за његово унапређење.

Важећи Закон о политичким странкама донет је 2009. године, а његове измене су покренуте ради обавезе усклађивања са Законом о општем управном поступку као и због потребе прецизирања појединих питања за којима се у примени Закона указала потреба. Предложеним изменама се оснивачи странака ослобађају непотребних трошкова, а процес оснивања странке убрзава и олакшава. Истовремeно се прецизира и поступак оснивања странке и покретања иницијативе, одржавања оснивачке скупштине, као и брисање и престанак рада политичке странке.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се у периоду од 08.маја до 31. маја 2019. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама“.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на својој интернет презентацији и Порталу еУправа.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Детаље позива и пратећа документа можете преузети у наставку:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.