Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2019- 2023. године

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 25. септембра 2019. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2019- 2023. године.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 2. до. 23. октобра 2019. године, а примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: nevena.praizovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

У току јавне расправе надлежни предлагач ће организовати јавну презентацију Предлога стратегије и расправу, која ће се одржати 3. октобра 2019. године у Клубу Посланика, Толстојева 2, Београд, са почетком у 11 часова.

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Предлога стратегије за разматрање на седници Владе.

Са Предлогом стратегије, Програмом јавне расправе и обрасцем за достављање коментара можете се упознати на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.