Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о бесплатној правној помоћи

Одбор за правни систем и државне органе је на 41. седници, одржаној дана 29. марта 2018. године, одредио Програм јавне расправе о Нацрту закона о бесплатној правној помоћи.

Министарство правде је извршило корекције текста Нацрта у складу са примедбама које су достављене. Након вишегодишње израде, текст Нацрта закона о бесплатној правној помоћи је усаглашен.

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона се достављају до 6. августа 2018. године на адресу: dkoturovic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Немањина 22-16, 11000 Београд, са назнакоm „Јавна расправа – Нацрт закона о бесплатној правној помоћи ˮ
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.