Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Предлогу програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој електронске управе, у периоду од 7 -28. октобра 2019. године спроводи јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године у Републици Србији

Министарство позива представнике надлежних државиих opганa, органе аутономне покрајине, органе јединица локалне самоуправе, Сталне конференције градова и општина, еминентне стручњаке у овој области, привредни и цивилни сектор, академску заједницу као и друге заинтересоване стране да своје примедбе и предлоге достављају Министарства државне управе и локaлне самоуправе на електронску адресу elektronska.uprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Mинистарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, односно најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локaлне самоуправе и Порталу еУправа.

Предлог Програма са акционим планом преузмите на Порталу еУправа .


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.