Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Предлогу стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у складу са чланом 36. Закона о планском систему РС („Службени гласник РС“, бр. 30/18) спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године.

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроводи се у периоду од 23.септембра до 14. октобра 2019. године, а примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд или електронским путем на е-mail адресу: dragana.drobnjak@mtt.gov.rs.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће и објавиће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, и то на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација и порталу е-Управе.

Предлог стратегије и припадајући акциони план за период 2019-2022. године доступни су ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.