Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив за достављање коментара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП Партнерства за отворену управу за 2016-2017. годину

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, позива заинтересовану јавност да у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2018. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Коначни извештај – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину и тиме допринесе квалитету текста овог документа.

Предлози, коментари и сугестије могу се доставити електронском поштом, путем Обрасца за достављање коментара, на имејл адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs најкасније до четвртка, 8. новембра 2018. године.

Иницијатива Партнерствo за отворену управу покренута је 2011. године са идејом обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је овој иницијативи 2012. године са циљем да се осигурају обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе. Учешће у овој иницијативи Република Србија сматра добрим путем за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

О досадашњим активностима Републике Србије у оквиру Партнерства за оптворену управу можете се упознати на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе које коориднира учешће Републике Србије у овој иницијативи, док у наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.