Суфинансирање

Република Србија спроводи децентрализовано финансирање цивилног друштва, што значи да свака институција планира и опредељује буџетска средства на основу својих секторских приоритета и стратешких планова. организације цивилног друштва

Усвајањем Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (Службени гласник РС 8/12, 94/13) , јавни конкурс je успoстaвљeн као обавезно средство доделе средстава и то кроз јасно прописане критеријумe, процедурe, рокове, утврђен период жалбе, као и могућност јавног увида у сву конкурсну документацију.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом већ три године суфинансира организације цивилног друштва али истовремено пружа подршку свим органима у унапређењу њихових капацитета за строго поштовање процедура и прописани критеријума у процесу суфинансирања.

До сада су финансирани у два наврата пројекти одобрени и подржани од Делегације Европске уније у оквиру програма "Подршка цивилном друштву" (Civil Society Facility), Европа за грађане и грађанке, као и пројекти организација којима су одобрена средства Европске уније или других међународних донатора а који су намењени пружaњу пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним пoплaвaмa.

Одабрани пројекти

Упутство о видљивости Канцеларије
Суфинансирање: Новости