Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Kancelarija raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji pod nazivom „Program podrške civilnom društvu 2011-2013“. Konkurs je otvoren od 23. novembra 2012. godine do 7. decembra 2012. godine.

Ovde možete preuzeti Obrazac zahteva za sufinansiranje

Ovde možete preuzeti Tekst konkursa kao i način prijave

Konkurs je objavljen u cilju jačanju kapaciteta udruženja građana/građanki i organizacija civilnog društva i što efikasnijeg i efektivnijeg korišćenja evropskih predpristupnih fondova, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 8/12).

Ispunjen obrazac zahteva za sufinansiranje uz propratnu dokumentaciju sa naznakom „ZAHTEV ZA SUFINANSIRANjE (NE OTVARATI)“ dostavlja se isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Palata Srbija, istočni ulaz

Bulevar Mihaila Pupina 2

11000 Beograd

Dodatne informacije dostupne su putem mail-a natalija.adzic@civilnodrustvo.gov.rs ili na telefon+381 11 311 3859

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.