Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Kancelarija za evropske integracije: finansiranje i sufinansiranje projekata OCD u oblasti „Mladi i EU“

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u Evropskoj uniji Kancelarija za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja. Krovna tema konkursa Mladi i evropska unija - šta nam donosi članstvo.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 15. aprila do 4. maja 2016. godine.
Javni poziv Kancelarije za evropske integracije

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.