Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Otvoren konkurs za projekte u oblasti socijalnog stanovanja

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je juče konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2017. godini, a ukupna suma obezbeđena za te projekte iznosi 10 miliona dinara.


Rok za podnošenje prijava je 13. april 2017. godine, a maksimalan iznos sredstava koje je moguće odobriti po jednom projektu je milion dinara. Okvirni datum početka realizacije projekata je jun 2017. godine.


Pravo učešća imaju udruženja, zadužbine koje su osnovane radi opštekorisnog cilja i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre, a čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja.


Po navedenom konkursu predlažu se kratkoročni projekti, ne duži od četiri meseca, kako bi sve faze, uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja, bile završene u 2017. godini. Takođe, pravilo je da jedna organizacija može predložiti jedan projekat, da mora da ima potpisan pravni akt, memorandum, sporazum, itd. o uzajamnoj saradnji i podršci sa jednom od Sigurnih kuća na teritoriji Srbije.


Javni konkurs će sprovesti konkursna komisija, koju će obrazovati potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović.


Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno konkursom opredeljena sredstva ukoliko kvalitet predloženih projekata ne bude zadovoljavajuć, odnosno ako nisu ispunjeni zahtevani uslovi.


Detalje konkursa i uslove pogledajte ovde.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.