Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs za radno mesto direktora Fondacije za otvoreno društvo - Srbija

Fondacija za otvoreno društvo - Srbija oglašava konkurs za radno mesto izvršnog direktora.

Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FODS) je deo Mreže Fondacija za otvoreno društvo. Osnovana je 1992. godine sa misijom da podstakne razvoj otvorenog, participativnog, pluralističkog društva u Srbiji, zasnovanog na demokratskim vrednostima.

U skladu sa svojom strateškom orijentacijom kroz brojne programe i projekte, Fondacija pruža podršku organizacijama civilnog društva koje deluju u Republici Srbiji čiji je rad, između ostalog, usmeren na unapređenje kvaliteta javnih politika, suzbijanje korupcije, obezbeđivanje pristupa pravdi, očuvanje dostignuća demokratskih reformi, unapređivanje prava osetljivih društvenih grupa, unapređenje slobode izražavanja i medijskog pluralizma, poštovanje ljudskih prava.

Opis radnog mesta, profil kandidata i uslove za radno mesto izvršnog direktora možete naći u tekstu konkursa ispod.

Rok za prijavu je 3. septembar 2018. godine.

Tekst konkursa

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.