Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Poziv za podnošenje predloga programa na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

NAZIV DONATORA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

23.11.2018.

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

·Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

95.000.000,00 RSD.

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

·Ljudska prava

·Poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom

CILjNA GRUPA PODRŠKE

·Osobe sa invaliditetom

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

·Cela Srbija

LINK DO KONKURSA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.html

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.