Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Jačanje EU integracija u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji

Balkanski fond za demokratiju Maršalovog nemačkog fonda SAD i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu otvorili su poziv „Jačanje EU integracija“ u nameri da doprinesu procesu reforme i perspektivi članstva zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

Opšti cilj ovog poziva je da doprinese demokratskoj konsolidaciji, institucionalnim reformama i trajnom miru i stabilnosti u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, kroz podršku inicijativama OCD u pravcu procesa EU integracija sa fokusom na specifična pregovaračka poglavlja:

Poglavlje 5: Javne nabavke

Poglavlje 8: Politika konkurencije

Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

Poglavlje 32: Finansijski nadzor

Poglavlje 35: Druga pitanja – normalizacija odnosa između Srbije i Kosova (samo za Srbiju)

Ko može da konkuriše:

Organizacije civilnog društva iz Makedonije, Crne Gore i Srbije mogu konkurisati kao aplikanti. Aplikanti moraju biti registrovani u jednoj od ovih zemalja.

Partnerstva:

Organizacije mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim OCD.

Geografska pokrivenost:

Aktivnosti se moraju odvijati na teritoriji Makedonije i/ili Crne gore i/ili Srbije. Izuzetak su aktivnosti koje se odnose na poglavlje 35 – OCD moraju biti registrovane u jednoj od pomenute tri zemlje ali se ograničen broj aktivnosti može odvijati na Kosovu.

Trajanje aktivnosti: period sprovođenja projekta je 12 meseci.

Iznos sredstava: u okviru ovog poziva biće dodeljeni pojedinačni grantovi u visini od 25.000 do 100.000 eura.

Rok: konkurs je otvoren tokom cele godine.

Potrebnu dokumentaciju i dodatne informacije možete naći na linku

http://www.gmfus.org/strengthening-eu-integration-macedonia-montenegro-and-serbia

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.