Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs u oblasti otvorenih podataka

Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), poziva zainteresovane organizacije civilnog društva, medije i državne visokoškolske ustanove da se prijave na Konkurs u oblasti otvorenih podataka.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, koji podržava Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Cilj konkursa je doprinos izgradnji ekosistema otvorenih podataka u Srbiji, kroz podsticanje korišćenja otvorenih podataka javnih institucija, promociju različitih primena i koristi otvorenih podataka, kao i izgradnju kapaciteta različitih ciljnih grupa za obradu i kreativnu upotrebu otvorenih podataka.

Konkurs predviđa podršku projektima koji bi doprineli jednoj od tri različite oblasti:

1) Ponovna upotreba otvorenih podataka

2) Izgradnja zajednice i promocija

3) Izgradnja kapaciteta za upotrebu otvorenih podataka (obuke)

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. septembar 2018. godine, do ponoći, a prijave se podnose elektronski na adresu grants.rs@undp.org

Za pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskim putem na grants.rs@undp.org do 28. septembra 2018. godine, do 17 časova.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu UNDP Srbija.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.