Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Omladinski fond Kancelarije za mlade Obrenovac

Kancelarija za mlade gradske opštine Obrenovac otvorila je konkurs za ideje i inicijative mladih iz Obrenovca pod imenom “Omladinski fond”. Program “Omladinski fond” finansira i sufinansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode neformalne grupe mladih. Realizuje se po modelu omladinskih banaka već 8 godina u Obrenovcu i primer je dobre prakse aktivnog učešća mladih u donošenju odluka.

Konkurs podržava različite ideje mladih, od popravka koša, postavljanje klupe ispred zgrade, organizovanja izleta, žurke, svirke, edukativnih programa za mlade do uređenja dečjeg igrališta.

Potrebno je da okupiš pet drugara, skinite sa sajta, opišite šta želite da uradite, kako i koliko vam je novca potrebno i prijavu do 20. septembra pošaljete na mladi.obrenovac@gmail.com

Za podršku možete pozvati na 064 8322195 ili pisati na mladi.obrenovac@gmail.com

Više informacija možete pronaći na ovom linku.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.