Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru regionalnog programa “Zaustavljanje nasilja nad ženama: primena normi, promena svesti”

UN Women Srbija poziva organizacije civilnog društva koje se bave rodnom ravnopravnošću i osnaživanjem žena, a imaju iskustva u organizovanju kampanja za promenu društvenih normi i stereotipa, da se prijave na poziv za podnošenje predloga projekata u okviru regionalnog programa “Zaustavljanje nasilja nad ženama: primena normi, promena svesti”:

  • CFP 04-20 Strategic Communication Programme for Achieving Specific Behavioural Results with regards to reducing Violence against Women in Serbia (GenderLab)

Predlozi projekata se podnose elektronski na e-mail: info.serbia@unwomen.org, a rok za podnošenje je 17. oktobar 2018. godine u 23.00 časova. Pored poziva za podnošenje predloga projekata (Call for Proposals), na linku se nalaze detaljna uputstva sa definisanim kriterijumima za organizacije, formular za organizacije, formular za predlog projekta i budžet (Aneksi I-IV).

Važne napomene:

  • pojedinačna organizacija može biti implementacioni partner na programu samo jednom tokom trajanja čitavog programa;
  • predlog projekta može biti sačinjen od strane više nevladinih organizacija zajedno, međutim legalni nosilac ugovora može biti samo jedna organizacija;
  • predlog projekta mora biti na engleskom jeziku, a predlog budžeta izražen u RSD, uzevši u obzir maksimalnu sumu dostupnog budžeta koja je navedena u pozivu.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.