Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Otvoreni pozivi u okviru EU Programa "Pravo, građanstvo, jednakost" (Rights, Equality and Citizenship - REC program)

Program Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship - REC program) predstavlja instrument Evropske unije čiji je cilj promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), Ugovorom o Evropskoj uniji (UEU), Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima („Povelja”) kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Sporazum o pristupanju programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“, koji je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i ambasadorom Semom Fabricijem, omogućio je Republici Srbiji pristupanje REC programu.

Priključivanje ovom instrumentu EU će omogućiti da se, kroz implementaciju projekata koji će se finansirati sredstvima ovog programa, omogući i bolje sprovođenje zakona koje je Republika Srbija donela u prethodnom periodu, u skladu sa zahtevom EU. Osim toga, učestvovanje u ovom programu obezbediće neophodna iskustva iz zemalja EU u cilju potpunog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse sa zakonodavstvom i praksom u zemljama članicama Evropske unije.

Ciljevi ovog programa,koji su značajni za Republiku Srbiju, su:

 • podsticanje delotvorne primene načela zabrane diskriminacije po osnovu pola, rasne i etničke pripadnosti, religije ili uverenja, invaliditeta, godina ili seksualne orijentacije uz uvažavanje načela zabrane diskriminacije;
 • sprečavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih vidova netolerancije;
 • podsticanje i zaštita prava osoba sa invaliditetom;
 • promovisanje ravnopravnosti žena i muškaraca i integrisanje načela rodne ravnopravnosti;
 • sprečavanje i suzbijanje svih vidova nasilja nad decom, omladinom i ženama, kao i nasilja nad drugim grupama pod rizikom od nasilja u bliskim odnosima i zaštita žrtava od takve vrste nasilja;
 • zaštita prava deteta;
 • doprinos dostizanju najvišeg stepena zaštite privatnosti i ličnih podataka.

Ukupan budžet ovog Programa za period 2014-2020 iznosi 439.473.000,00 evra. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je godišnju članarinu za učešće u ovom programu i time omogućilo zainteresovanim entitetima sa teritorije Republike Srbije (nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, službama za zapošljavanje, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama, visokoobrazovnim ustanovama i istraživačkim institutima, ekspertima za evaluaciju i procenu uticaja, nacionalnim zavodima za statistiku, medijima itd.) da pristupe značajnim finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata za borbu protiv nasilja u porodici, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i ostale segmente zaštite osnovih prava.

Otvoreni pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo

Ograničen poziv za podnošenje predloga projekata za podršku nacionalnih platformi Roma

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 1.000.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 08.11.2018. godine

Poziv za podnošenje predloga projekata na temu sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 13.300.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 13.11.2018. godine

Svi pozivi za podnošenje predloga projekata nalaze se ne sledećem linku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2018.html

Kontakt tačka za program je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kojima se možete obratiti za sve dodatne informacije.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.