Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Višegrad+ grantovi

Višegrad+ grantovi podržavaju projekte koji doprinose demokratizaciji i transformacionim procesima, naročito u zemljama koje nisu članice EU, sa Zapadnog Balkana i zemljama Istočnog partnerstva.

Rokovi za apliciranje su 1. februar, 1. jun i 1. oktobar.

Više informacija dostupno je OVDE.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.