Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs Ambasade Republike Bugarske

Ministarstvo inostranih poslova Republike Bugarske preko Ambasade Republike Bugarske u Beogradu objavljuje proceduru za prihvatanje i odabir predloga za projekte u okviru zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske.

Prioritetna područja i smernice za realizaciju projekata na teritoriji Republike Srbije su:

  • Jačanje administrativnih kapaciteta u cilju jačanja vladavine prava i demokratije;
  • Zaštita ljudskih prava, sa fokusom na prava deteta i prava manjina, zaštitu kulturne raznolikosti i etničke tolerancije;
  •  Povezanost - mala i srednja preduzeća, preduzetništvo, otvaranje novih radnih mesta za mlade, kulturna razmena;
  • Zaštita životne sredine.

Više informacija: https://www.mfa.bg/en/embassies/serbia/news/21073

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.